Back to top

3M™ Gel Wrist rest WR305 凝膠滑鼠腕墊

  -體積 5.3" x 2.3" x 0.7"

 -   3M™彈性凝膠提供均勻承托,保持腕部平直擺放

 -   柔質面布順滑舒適

3M™ Gel Wrist rest WR305 凝膠滑鼠腕墊

產品編號: 3M™ Gel Wrist rest WR305 凝膠滑鼠腕墊
價格: $0.0